Duitsland Desk

Wij zijn een service- en expertisedesk voor de Nederlandse agro, food & flowersectoren.

Duitsland Desk  is de grensoverschrijdende verbindende schakel tussen overheden,  branche-organisaties en bedrijfsleven. Vanuit de Duitsland Desk wordt gericht een internationaal netwerk onderhouden en uitgebouwd in het belang van de Nederlandse agrofood en tuinbouw. Daarnaast dient het loket voor kennisoverdracht en bewustwording van de Duitse taal en cultuur als basis voor exportondersteuning, klantcontacten en promotieactiviteiten in het buitenland.